CBS Hizmetleri

ESC’nin deneyimli CBS uzmanları ve operatörleri, sistem bütünlüğü içinde ihtiyaç duyulan her türlü CBS verisini üretmekte, veri dönüşümlerini sağlamakta, analiz etmekte, veri tabanı tasarlamakta ve kurmakta, sistem kurulumu ve entegrasyonunu sağlamakta ve her tür CBS projesini uluslararası standartlarda başarı ile sonuçlandırmaktadır.

E

Coğrafi Veri Üretimi

  • Uydu görüntülerinden orta ölçekli (1/50.000-100.000) için vektör veri üretimi (NATO’nun MGCP Projesi – 15 farklı ülkeye ait haritaların üretimi)
  • Belediyeler için fotogrametrik yöntemle halihazır harita üretimi/güncellemesi
  • Otoyol ve devlet yollarına ait yol ve envanter bilgilerinin mobil haritalama verilerinden (LiDAR nokta bulutu, yüksek çözünürlüklü 360° panoramik görüntü) toplanması
  • Demiryolları altyapı projeleri, envanter bilgilerinin toplanması, demiryolu risk analizleri için hassas verilerin toplanması
  • Hava fotoğraflarından tarım parsel veri ve bilgilerinin haritalanması (LPIS Projesi)
E

Envanter Bilgilerinin Toplanması

Envanter bilgileri, yerel yönetimler veya kamu kurumlarının farklı amaçlar için ihtiyaç duydukları veya mevzuatlarında tanımladıkları, projenin amacına göre farklı konularla ilgili objeleri içeren bir veri setidir. Örneğin; trafik ışıkları ve levhaları, yön tabelaları, kent mobilyaları, aydınlatma lambaları, rögar kapakları, güneş panelleri, ağaçlar vb. Envanter bilgilerinin toplanmasında, projenin amacına uygun olarak, mobil haritalama sistemlerinden gelen LiDAR nokta bulutu verileri, yüksek çözünürlüklü 360° panoramik fotoğraflar ve hava fotoğrafları kullanılabilir.

ESC tarafından başta Hollanda olmak üzere Almanya, Finlandiya, İsveç ve ABD’de envanter bilgisi toplama projeleri yürütülmektedir.

^

Envanter Koleksiyonu

Envanter bilgileri, yerel yönetimler veya kamu kurumlarının farklı amaçlar için ihtiyaç duydukları veya mevzuatlarında tanımladıkları, projenin amacına göre farklı konularla ilgili objeleri içeren bir veri setidir. Örneğin; trafik ışıkları ve levhaları, yön tabelaları, kent mobilyaları, aydınlatma lambaları, rögar kapakları, güneş panelleri, ağaçlar vb. Envanter bilgilerinin toplanmasında, projenin amacına uygun olarak, mobil haritalama sistemlerinden gelen LiDAR nokta bulutu verileri, yüksek çözünürlüklü 360° panoramik fotoğraflar ve hava fotoğrafları kullanılabilir.

ESC tarafından başta Hollanda olmak üzere Almanya, Finlandiya, İsveç ve ABD’de envanter bilgisi toplama projeleri yürütülmektedir.

E

Kalabalık Yönetimi

Günümüzde akıllı şehir uygulamalarında sıkça kullanılan kalabalık yönetimi, insan veya araçlardan oluşan büyük grupların bir araya geldiği olayların düzenli ilerlemesine verilen organize ve doğrulanmış planlama ve yöndür.

ESC, insan ve araçlara ait kalabalık yönetimine esas olacak uygulama ve analiz projeleri gerçekleştirmektedir.

 

  • İnsan kalabalık yönetim analizi
  • Araç ve trafik kalabalık yönetim analizi
  • Deniz ve su yolu kalabalık yönetim analizi
E

Veri Tabanı Yönetimi.

Müşterilerden alınan evraklar müşterinin kendi belirlediği kurallara göre sınıflandırılıp çizim bilgilerini toplamak için kullanılır. Bu tür projelerde biz kendi yazılımımızı kullanırız.
^

Veri Tabanı Yönetimi.

Müşterilerden alınan evraklar müşterinin kendi belirlediği kurallara göre sınıflandırılıp çizim bilgilerini toplamak için kullanılır. Bu tür projelerde biz kendi yazılımımızı kullanırız.