BIM Modelleme LIDL Zincir Marketler

Point Cloud ve 2D Data ile LIDL Zincir Marketlerin BIM Modellenmesi.

Proje Detayları

Proje: BIM Modelleme LIDL Zincir
Marketler


Volume 1,574 m²


Müşteri: