Koaksiyel Mühendisliği

Orta ve küçük ölçekli ev bağlantıları olarak 2 ana gruptan oluşmaktadır. Ana amaç azami sinyal kalitesi ve ekonomik bir kazı rotası oluşturmak. Proje adımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

  • Kazı rotasının oluşturulması
  • Oluşturulan güzergâh üzerinde zemin araştırması yapılması
  • Lisans başvuruları için belgelerin oluşturulması
  • Maliyet hesabı

Proje Detayları

Proje: Coax


Kapsamkuzey-batı, güney-batı, kuzey-doğu Hollanda


Müşteri: