FTTS, Netherlands (FTTS Hollanda)

FTT-S & POC olarak adlandırılan bu çalışmalar genellikle VodafoneZiggo’nun diğer müşterilere sunduğu saha bazlı (Fiber to Site) fiber mühendislik hizmetleridir.

Bu hizmet genellikle telekom hizmeti altyapı sağlayıcılarına yöneliktir. (Ericson vs….)

Bu konseptteki amacımız, istenilen lokasyonda kurulacak Anten & Baz istasyonu servis alanına VodafoneZiggo altyapısının ring sistemi üzerinden 1 adet fiber demeti ulaştırarak bağlantı yapmaktır.

Devamı...

– Faz 1

* Kurulacak anten & istasyon adresi kontrol edilir, en yakın portun doluluk oranı kontrol edilir,

* Bu adrese giden veya yakınından geçen telekom hatları incelenir, mevcut hattın kullanılıp kullanılamayacağı kontrol edilir,

* Ön tasarım diyebileceğimiz Faz 1, ilk çizim işidir. Bu çizime göre, ayrıca VodafoneZiggo’nun yazılımında kendi sunucu ortamında mühendislik yapılmaktadır. Bu mühendislik için bir “Workpack” oluşturulur ve saha personeline teslim edilmek üzere yapılır.

* Çizim için ilk ruhsat başvurusu belediyeden istenir ve zemin etüt raporları alınır.

* Ardından Hollanda’da çalıştığımız firmalar, hazırlanan tüm belgeleri ve Saha Araştırma raporunu bize gönderir.

Faz 2

  • Saha raporlarına göre (gerekirse) bazı ayarlamalar yapıyoruz ve mühendisliği sonlandırıyoruz.
  • Çizim saha raporuna göre düzeltilir ve diğer ağ programlarında sonlandırılır.
  • Maliyet tablosu ve malzeme listeleri oluşturulur.
  • Tahmini Kâr ve Maliyet oranları hesaplanır.
  • Boyutlandırma, kaynak diyagramları vb. gibi saha personelinin ihtiyaç duyduğu tüm raporları içeren bir “werkmap” dosyası oluşturularak tüm dosyaları ile birlikte partner firmamıza teslim edilir.

Proje Detayları

ProjeFTTS


KapsamHollanda’nın kuzeyi ve kuzeybatısı


Müşteri: