G4 Nest Apartman Kompleksi S-MEP Mühendislik

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), bu projenin tüm yaşam döngüsü için anahtar yöntemdir ve inşaatın iletişiminin iyileştirilmesine destek sağlamıştır. BIM bina modeli, ilgili tüm bilgileri dijital olarak ve güncel olarak sağlayarak hedeflerin daha hızlı ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağladı.

Bu proje için statik, mekanik ve elektrik olmak üzere multidisipliner mühendislik çalışmaları yapılmıştır. Bu disiplinlerin tamamında BIM yöntemi kullanılmıştır.

Proje Detayları

ProjeG4 Nest S-MEP Mühendislik


Volume 10,744 m²


Müşteri: