İzmir Tarihi Kent Merkezi İçin Sürdürülebilir Lojistik Planı

Bu proje Kadifekale’den Tarihi Kemeraltı’na kadar uzanan 270 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı ilan edilen İzmir Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı, İzmir Tarih Projesi kapsamında 19 alt bölgeye ayrılıyor. İzmir Tarihi Kent Merkezi, Helenistik Dönem, Antik Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerine ait kültür varlıkları ile 2.500 yıllık tarihi kapsayan bir bölgedir. Tarihi Kemeraltı Çarşısı, hanlardan camilere, kiliselerden sinagoglara kadar farklı kültürlerden lezzetler ve tezgah ürünleri ile dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezidir.

Bu çalışma, İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı çerçevesinde yürütülen analiz çalışmalarını, analiz çalışmalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini, alanla ilgili sorun ve potansiyellerin belirlenmesini, tespit edilen potansiyellerin verimli kullanımını ve sorunları çözmek için acil ve uzun vadeli hedefleri ve stratejileri/eylemleri kapsamaktadır.

Project Details

Projeİzmir Tarihi Kent Merkezi İçin Sürdürülebilir Lojistik Planı


Kapsam270-hektar alan , 10.000’den fazla iş yeri ve 230 farklı iş birimi.


Müşteri: