Peter Jun Evi Ters Genişletme / Yenileme, Amstelveen

Peter Jun House, Amstelveen, Hollanda’da yer almaktadır. Ev 1993 yılında inşa edilmiş olup, 125 m2 Zemin Kat ve 2 kat daha olmak üzere toplam 250 m2 yaşam alanına sahiptir. Evin özellikle zemin katta ve 2. Katta tadilata ihtiyacı vardı ancak asıl amaç eve 125 m2 Yeni Bodrum Katını ters genişletme yöntemleriyle eklemekti.

Müşteri ihtiyaç listesi ile yeni üst katlar tasarlanırken, bodrum katı için ters genişletme teknikleri çalışıldı. Ana yapısal sistemin el değmeden kalması gerekiyordu. Yeni Bodrum Katı şantiyesi kazılırken binanın askıya alınması gerekiyordu. Asıl zorluk, tüm bina desteklenirken yeni bir zemin tasarlamaktı. Yeni yapısal sistem, mevcut kazıklardan ayrı olarak tasarlanmalıydı. Kritik mühendislik kararları ve hesaplamalar yapılması gerekiyordu. Mevcut ev ve revizyon projesi, kütle hesaplarının yapılabileceği Revit’te modellenmiştir canceltimesharegeek. Tüm bu çalışmalarda BIM yöntemi kullanılmıştır.

Proje Detayları

ProjePeter Jun Evi Ters Genişletme / Yenileme, Amstelveen


Kapsam: 250 m2


Müşteri: