3D Bina Modelleme

BIMTAS firmasına İstanbul il sınırları dahilinde yaklaşık 120.000 binanın CAD platformunda georeferanslandırılmış nokta bulutları, drone verilerinden üretilmiş mesh model ve ortofoto ile 360° sokak panorama fotoğrafları kullanılarak 3 boyutlu olarak çizimi yapılmıştır. Mobil, hava ve drone LiDAR verileri kullanılarak en hassas konum doğruluğunda bina çizimleri tamamlanmıştır. Bu çizimler yapılırken binanın dış kısmında bulunan her ekstra yapı çizilmiştir. Binadaki çatı katı kullanımı tespit edilip ne kadarlık alanın kullanıldığının çizimi yapılmıştır. Binaya öznitelikler işlenmiştir (kat bilgisi, kot bilgisi, ticari-mesken durumu vs). Aynı zamanda bölgedeki kamusal alanlar,

AVM, inşaat veya yıkılacak binaların tespiti de yapıldı.

Nokta bulutunun yetersiz olduğu durumlarda araç giremeyen kısımlar için tarafımızca NaVvis taraması ve dengelemesi yapıldı. Çizimler tamamlandıktan sonra gerekli kontroller FME workbenchler kullanılarak yapıldı.

Proje Detayları

Poroje3D Bina Modelleme


Hacim120.000 Bina


Müşteri: