Hollanda Konut Projeleri

Hollanda artan nüfusu barındırmakta güçlük çekmekte. Hollanda’daki konut açığı son zamanlarda tahmin edilenden daha büyük ve önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek. Hollanda 2030 yılı sonuna kadar 900.000 çevreye duyarlı ve sürdürülebilir konut inşa etmeyi hedeflemektedir. ESC, konut açığını azaltmayı amaçlayan projelere önemli bir katkı sağlamaktadır. ESC, 2021 yılından bu yana yaklaşık 400 konut içeren çok çeşitli konut projelerini başarıyla tamamladı.

 

VO’dan (Voorloping Ontwerp) UO’ya (Uitvoerings Ontwerp) kadar farklı aşamalarda rol alıyoruz. Temel, cephe ve çatı gibi binanın tüm yapısal unsurlarını gösteren nokta detaylarının yerlerinin belirtilmesi ve bu detayların çizilmesinden sorumluyuz. 1:5 ölçeğinde çizilen bu detaylarda, yapıyı oluşturan en küçük elemana kadar her şey tam olarak ve inşaat aşaması için mutlak doğrulukla gösterilir. Bu çizimler, model üzerinde gösterilemeyecek kadar küçük olan ve modelle %100 oranında eşleşmesi gereken detayların gösterilmesi açısından önemlidir ve model için bir altlık oluşturur.

 

Konut bloklarının 3D modellemesini ve müşteriye farklı alternatiflerin sunulduğu ‘opsiyon modellerini’ yapıyoruz. Model, pergola veya cephe süslemeleri gibi bazı dış unsurları da içermektedir. Ayrıca modeldeki tüm elemanların bilgileri (malzeme, renk vb.) daha sonra farklı aşamalarda kullanılmak üzere 3D modelleme aşamasında işleniyor. Sadece evleri değil, depo alanlarını ve iskeleler gibi diğer isteğe bağlı unsurları da modelliyoruz. Olası çakışmaları tespit etmek ve üst düzey bir BIM modeli oluşturmak için bunları düzeltmek / ortadan kaldırmak için Solibri aracılığıyla çakışma testleri yapmak da ESC Mühendislik’in sorumluluğundadır.

 

BIM ortamında konut blokları ve seçenekleri için tüm plan görünümlerini, kesitlerini ve yüksekliklerini içeren hem OV (Omgevingsvergunning) hem de VK (Verkooptekening) çizimlerini hazırlıyoruz. Bu paftalar hem belediyeden alınan yapı ruhsatı hem de müşteriler için satış çizimleri için gereklidir. Projenin tamamında tüm binaların çevre ile ilişkisini gösteren ve depo alanları, bina numaraları, bahçe duvarları ve çitler, yeşil alanlar, oyun alanları, yol isimleri ve diğer çevresel unsurlar gibi detayları içeren Vaziyet Planı (Situatietekening) da ESC Mühendislik tarafından hazırlanmaktadır.

 

Çalışmalarımızın son kısmı, binaların çevresel performansını ve inşaatların sürdürülebilirliğini iyileştirmek için “Binaların Çevresel Performansı” anlamına gelen MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) ve “Belediye Uygulama Kılavuzu” anlamına gelen GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) hesaplamalarını yapmaktır. ESC Mühendislik, bu araçla mimarların, mühendislerin ve belediyelerin tasarım aşamasında daha iyi kararlar almalarını ve binanın iklim üzerindeki etkisini azaltmalarını sağlıyor. ESC Mühendislik bu hizmetiyle, inşaat sektörünün toplam ayak izini en aza indirmek için binanın her aşamasının çevresel etkilerinin göz önünde bulundurulduğu daha entegre bir yaklaşıma duyulan ihtiyaçta önemli bir rol oynamaktadır.

Proje Detayları

Proje: Hollanda Konut Projesi


Hacim: 400 Konut


Müşteri: