Kuveyt Havalimanı LOD 300 – 500 Çatı Modellemesi

Proje kapsamı, BIM modellemesi ve Kingspan ürünlerinin dinamo ile yerleştirilmesi, metraj ve teknik uygulama çizimlerinin oluşturulmasıdır. Model LOD300’den LOD500’e yükseltildi.

İlk adım, detaylandırma, imalat, montaj ve kurulum bilgileriyle boyut, şekil, konum, miktar ve yönlendirme açısından model içinde belirli bir sistem, nesne veya montaj olarak grafiksel olarak temsil edilen LOD 400-1 idi. Bir sonraki adım, LOD 400-1 modelinden oluşturulan 2B atölye çizimlerini, tüm inşaat montajlarının kesitini ve ayrıntılarını, imal öğelerini içeren ve bitişik çalışma ile uygun ilişkiyi gösteren LOD 400-2 idi. Son adım, model öğesinin tüm varyasyonları/değişiklikleri/sapmaları sözleşme çizimlerine dahil ettiği LOD 500’dür.

Proje Detayları

ProjeKuveyt Havalimanı
LOD 300 – 500 Çatı Modellemesi


Kapsam708,000 m²


Müşteri: