Mimari Projeler üzerinden 3D Yapı Modelleme

Modellenen binalarda Geo referanslama yapılıp, çatı giydirme işlemleri tamamlanır ve City.gml olarak basılır.
İşin yapım aşaması mevcut mimari projelerden kat planları vektörel olarak çizilir. Çizilen her kat planı kendi kotuna göre göre yükseltilir ve daha sonra bu katlar birleştirilip 3 boyutlu model oluşturulur. 3 Boyutlu model Georeferanslama ile gerçek lokasyonuna taşınır ve fotogrametrik olarak çizilen çatısının altına oturtulur bu işlem tamalandıktan sonra City.gml olarak teslim edilir.

Proje Detayları

Mevcut mimari projeler üzerinden yapılan vektörel çizimler ile 3 boyutlu bina modellenmesi.


Hacim70.000 Bina


Müşteri: